اقدام پژوهی معلمان فرهنگ با موضوع املا - انشا ابتدایی موضوعات دبیران دبیرستان

با پژوهشكده مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 بيشترآشنا شويم

يكي از اهداف مهم آموزش و پرورش در هر جامعه ايجاد سازگاري بين فرد و جامعه بوده و لازمه تحقق اين هدف دستيابي به شناختي كامل از انسان و آگاهي از چگونگي شكل گيري شخصيت و عوامل تاثيرگذار بر آن مي‌باشد. نيل به اهداف فوق مستلزم وجود تشكيلاتي است كه بتواند با مطالعه مستمر عوامل تاثيرگذار برفرآيند آموزش به شناسايي نقاط ضعف پرداخته و راه كارهاي عملي ومنطقي ارائه نمايد. باتوجه به اهميت و نقش تحقيقات در ارتقاء سطح كيفي فعاليت ها، كشورهاي ديگر از مدت هاي مديد به اين مهم پي برده و اقدامات مفيد و ارزنده‌اي را به منظور تقويت اين بخش انجام داده‌اند به طوري كه امروز ما شاهد به ثمر رسيدن آن اقدامات در زمينه هاي مختلف مي‌باشيم. خوشبختانه مسؤولين آموزش و پرورش كشور نيز از يك دهه قبل به ضرورت وجود چنين تشكيلاتي در نظام تعليم و تربيت پي برده كه در پي حمايت هاي وزير وقت، پژوهشكده تعليم وتربيت وزارت و به دنبال آن شوراي تحقيقات استان‌ها شكل گرفت.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

اقدام پژوهی

با توسعه وتقويت امرتحقيق و تشكيل شوراي تحقيقات استانها تا كنون قريب به 2000 تحقيق در سطح كشور به مرحله اجرا درآمده به گونه‌اي كه مي‌توان گفت بسياري از تصميم گيري هاي كلان درعرصه آموزش و پرورش براساس تحقيقات و پژوهش‌ها اتخاذ گرديده است.

با تاسيس استان گلستان و تفكيك آن از استان مازندران بخش تحقيقات نيز همانند ساير بخش‌ها و كارشناسي‌ها دراستان تشكيل و فعاليت خود را با يك نيرو به عنوان كارشناس مسؤول تحقيقات آغاز نمود به طوري كه پس ازگذشت چهارسال بيش از60 عنوان تحقيق در سطح استان و كشور (طرح هاي ملي) را به مرحله اجرا درآورد. با عنايت به فعاليت هاي انجام شده و تثبيت جايگاه تحقيقات در نزد كارشناسان استان و بواسطه حمايت هاي بي دريغ رييس محترم سازمان و مساعدت ديگر عزيزان پست كارشناس مسؤولي تحقيقات به گروه تحقيقات و پژوهش ارتقاء يافته و به دنبال آن ساختمان جديد پژوهشكده تعليم و تربيت استان احداث و در دوم اسفند ماه هشتاد با حضور جناب آقاي اسماعيلي رييس اسبق پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت افتتاح و در اختيارعلاقه مندان به امرتحقيق و پژوهش قرارگرفت.

هم اكنون اين مركزباداشتن كتابخانه اي به مساحت 100مترمربع وباحدود6000جلدكتاب و 1500 طرح پژوهشي و پايان نامه كارشناسي ارشد درزمينه هاي مختلف،سايت اينترنتي و شبكه رشد ، بانك سي دي ، كارگاه رايانه ،كلاس هاي آموزشي،اتاق تكثيرو تدوين فيلم هاي آموزشي و پژوهشي وسالن اجتماعات واتاق هاي اداري آماده ارائه خدمت به فرهنگيان ودانش آموزان وعلاقه مندان به فعاليت هاي تحقيقاتي مي باشد.

سخن آخراينكه پژوهشكده تعليم و تربيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان باتوجه به امكانات وفضاي مناسب مطالعاتي و كاري واقع در گرگان-خيابان پنجم آذر-انتهاي آذرچهارم آماده ارائه خدمات به تمامي علاقه منداني كه دل درگرو تعليم و تربيت و سربلندي استان فرهنگ پرورگلستان دارند بوده و از پيشنهادها و انتقادهايي كه منجر به ارتقاء سطح كمي وكيفي فعاليت هاي اين مركزشود استقبال مي‌نمايد.

معلم و پژوهش

طرح هاي برگزيده معلمان پژوهنده یا همان اقدام پژوهی استان گلستان 

به كوشش :

عبدالرحيم سيفي وحسينعلي سرگزي

به نام خدايي كه توفيق از اوست

دل زنده را تحقيق از اوست

حرف اول در مورد اقدام پژوهی :

آموزش و پرورش زيربناي توسعه است و آنكه در صف اول ، وظيفه ساختن نسلي عالم و مهذب را برعهده دارد معلم است . اوست كه بايد ضمير عطشناك تشنه گان علم و معرفت را با زلال انديشه هاي ناب سيراب سازد و آنهارا به تامل و تفكر وادارد و آنها به تفكر واداشته نخواهند شد مگر اينكه اهل جست و جو تفحص باشند و جستجوگر نيز نخواهند شد الا به مدد معلماني كه خود اهل تحقيق و تفحص باشند.دانش آموزان آن گاه مي توانند به انديشه هاي علمي و پژوهشي مجهز شوند كه در مرتبه نخست معلمان و مديراني آگاه و اهل پژوهش داشته باشند .

دانش آموز پا به مدرسه مي گذارد براي اين كه بداند و نخواهد دانست مگر اين كه به هرچيز و همه چيز خوب بنگرد و اين همان پژوهش است . چنانچه دانش آموزيعني همان كه قرار است مورد تعليم و تربيت قرار گيرد از ابتدا با تحقيق آشنا شده و روحيه پژوهشگري پيدانمايد،كلاس درس براي او و معلمش نه كلاس ،كه پژوهشگاه خواهد بود . پس برمعلمان و مديران ماست كه قبل از پرورش ديگران خود به آموزش خود بپردازند و معلم پژوهنده يا پژوهش درعمل بهترين ابزار براي اين آموزش مي باشد .

اقدام پژوهی معلمان

يكي از اقدامات اساسي كه بايد نظام تعليم و تربيت به آن توجه جدي نمايد نهادينه سازي فرهنگ تحقيق و پژوهش است و لازمه توسعه و تقويت اين فرهنگ ورود پژوهش به عرصه كلاس و مدرسه مي باشد.امروز عصر پرسشگري و پاسخ گويي است و آن كه بيش از همه در معرض پرسش قرار مي گيرد معلم است ، پس برمعلمان است كه خود را با درگير نمودن در فعاليت هاي پژوهشي و با علم به تحقيق آماده پاسخ گويي نمايند.

از آنجا كه عمده معلمان در طي سال هاي تدريس خود با مسائل و مشكلات آموزشي و تربيتي فراواني مواجه شده و براي حل آن از روش هاي مختلفي استفاده مي نمايند لذا پژوهش در عمل به آن ها كمك خواهد كرد تا ضمن توصيف وضعيت موجود ، مسائل و مشكلات و مجموعه فعاليت ها تحت عنوان راه حل و نتايج حاصل از كاربرد راه حل ها را به صورت مستند در آورده و به عنوان يك تجربه موفق در اختيار ساير همكاران قرار دهند .

كتاب (( معلم و پژوهش )) شامل مجموعه طرح هاي برتر معلمان پژوهنده استان گلستان شركت كننده در دوره هاي اقدام پژوهي است .هرچند كه ارائه اين طرح ها دليلي بر تاييد مراحل يك اقدام پژوهي نمي باشد اما مجموعه فعاليت ها رويكردي كاملا“ آموزشي پژوهشي داشته و به معلمان و مديراني كه دل در گرو حل مسائل تعليم و تربيت از طريق تحقيق و پژوهش دارند، به صورت كاربردي روش انجام يك طرح پژوهشي در قالب معلم پژوهنده را خواهد آموخت .

اميد آن كه با مطالعه اين كتاب كه حاصل تلاش تمامي همكاران گرامي در آموزش و پرورش استان گلستان مي باشد پنجره هاي كلاس درس به روي آفتاب تحقيق و پژوهش باز شده و نه تنها خود كه ديگران را نيز ترغيب و تشويق به تحقيق و پژوهش نماييم .

مهرماه 96

ثبت درخواست دریافت اقدام پژوهی املا


(Leave empty)

عبدالرحيم سيفي

اقدام پژوهی املا - انشا - ریاضی - علوم و هدیه های آسمانی ویژه معلمان ابتدایی

چگونه مي‌توان به دانش‌آموزان در جهت يادگيري پايدار و عميق درس رياضي كمك كرد

علاقه‌مند سازي دانش‌آموزان ابتدايي به درس رياضي

بررسي عوامل مؤثر بر افت نمره فارسي دانش‌آموزان كلاس دوم دبستان

تقويت انگيزه‌ي دانش‌آموزان در درس علوم تجربي

ضعف املا در پايه اول راهنمايي

فعال سازي دانش‌آموزان در درس جغرافيا

سكوت سعيده

خارج سازي دانش‌آموزان از انزوا و گوشه‌گيري

عوامل مؤثر بر پيشرفت خط دانش‌آموزان دوره‌ي ابتدايي

روش‌هاي بهبود مهارت‌هاي گفتاري وزبان‌آموزي درنوآموزان كلاس آمادگي كم‌توان ذهني

فعال سازي دانش‌آموزان در درس زبان انگليسي

ترغيب و تقويت دانش‌آموزان در انجام كارهاي عملي در درس حرفه و فن

راه‌كارهاي بهبود علاقه به درس عربي در سال دوم راهنمايي

عدم گرايش دانش‌آموزان دوساله سال سوم راهنمايي به درس

فعال سازي دانش‌آموزان در درس حرفه و فن

علل بروز ناسازگاري در دانش‌آموزان با تاكيد برپيشگيري

فعال سازي دانش‌آموزان ديرآموز در فرآيند آموزش و يادگيري در كلاس‌هاي تلفيقي

بررسي علل رفتار ايذايي يا اختلال سلوك دانش‌آموزان

بررسي علل ضعف تعدادي از دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي دردرس رياضي

بررسي ميزان توانايي معلم بر پيشرفت درس هنر دانش‌آموزان كلاس پنجم ابتدايي

علل عدم رغبت دانش‌آموزان نسبت به درس هنر در دوره راهنمايي

روش فعال سازي دانش‌آموزان دردرس تاريخ دوره راهنمايي تحصيلي

چگونگي برخورد با لكنت زبان در كلاس درس

تقويت روخواني دانش‌آموزان پايه سوم ابتدايي

شيوه‌هاي بهينه سازي تدريس مبحث اتحادها در رياضيات دوره متوسطه با تاكيد بر لوازم كمك آموزشي

تقويت قوه تجزيه و تحليل دانش‌اموزان در درس انشا

فعال سازي دانش‌آموزان در درس زبان و تقويت مهارت گوش دادن در كلاس

چگونگي افزايش اثربخشي فعاليت كلاسي در درس رياضي

بررسي علل عدم همگامي راحله در نوشتن ديكته با ديگر همكلاسي‌ها

آموزش انشا نويسي در دوره راهنمايي

راه‌كارهاي گسترش طرح بخوانيم و بنويسيم

راه‌كارهاي بهبود و تقويت كيفي املانويسي در دوره ابتدايي

اصلاح رفتار يكي از دانش‌آموزان استثنايي

علل عدم انجام تكاليف درسي توسط يكي از دانش‌آموزان دبستاني

بررسي راه‌هاي افزايش يادگيري دانش‌آموزان ناشنوا در درس تاريخ سوم راهنمايي

مدرسه گريزي

فعال سازي شوراي معلمان

چرا احمد بدخط است

چگونه دانش‌آموزان را با قوميت‌هاي مختلف به هم نزديك سازيم؟

بررسي مشكلات رفتاري دانش‌آموزان و راه‌حل‌ آن

تاثير فعاليت‌هاي خارج از كلاس در روند يادگيري دانش‌آموزان

طرح هاي برگزيده معلم پژوهنده دبیرستان در سال 96

 چگونه مي توانم گرايش دانش آموزان كلاسم را به درس علوم تجربي افزايش دهم ؟  

چگونه (( سارا )) را به رشته تحصيلي اش ( رياضي فيزيك ) علاقه مند سازم ؟

چگونه مي توانم بدخطي دانش آموزانم را در پايه سوم راهنمايي اصلاح نمايم ؟  

چگونه مي توانم كاركنان اداري و معلمان را به مطالعه نشريات پژوهشي علاقه مند نمايم؟  

چگونه مي توانم معلمين و دبيران را به يادگيري فناوري اطلاعات و استفاده از امکانات پژوهشکده تعليم و تربيت علاقمند سازم؟  

استفاده بهينه از وقت بسيار كم درس زبان فارسي و فعال سازي دانش آموزان در اين درس  

با چه شيوه هايي مي توان پرخاشگري دانش آموز را كاهش داد ؟  

چگونه مي توانم مشكل رفتاري دانش آموز ( فاطمه ) را در فعاليت هاي عملي كاهش دهم ؟  

روش هاي بهبود مشكل رفتاري ( لجبازي ) ثريا  ا

چگونگي توسعه فرهنگ كتاب خواني در مدرسه  اقدام پژوهی با موضوع

چگونه مي توانم راه هاي انجام به موقع و درست فعاليت خارج از كلاس را در دانش آموزان تقويت كنم ؟

اقدام‌ پژوهی‌ های انشا راه‌یافته به مرحله استانی در سال

  عنوان اقدام‌پژوهشی نام پژوهشگر منطقه آموزشی
1 چگونه توانستيم دانش آموزان را به مطالعه كتابهاي غير درسي كتابخانه علاقه مند سازيم فرزانه عسكري قروه
2 اقدام پژوهی علل گوشه گيري و افت تحصيلي نسيم چه بوده است؟ معصومه باقري سرنجيانه ديواندره
3 اقدام پژوهی چگونه افسردگي دانش آموزم را بهبود بخشيدم ؟ شهلا اله مرادي سقز
4 اقدام پژوهی چگونگي كاهش ميزان تقلب دانش آموزان و افزايش انگيزه براي كسب نمره واقعي دردبيرستان دخترانه فاطميه درسال 88/89 طاهره صمصامي خداداد بيجار
5 چگونه توانستم نارسا نويسي زهرا دانش آموزپايه دوم را درمان نمايم . هوشنگ جمشيدي کراني
6 اقدام پژوهی موضوع: چگونه توانستم با تشكيل كارگاه آموزشي ياددهي- يادگيري ،سطح علمي دانش آموزان را افزايش دهم ودر وقت صرفه جويي كنم شريفه كوچكي کراني
7 اقدام پژوهی چگونه مشكلات املاي فارسي دانش آموزان مدرسه راهنمايي طالقاني را حل نمودم حسن اميني قروه
8 اقدام پژوهی موضوع : علل اختلال يادگيري درس املاء سينا وراههاي درمان آن داود بالادستيان کراني
9 شيوه جديد تدريس قسمت خواندن (reading)كتاب زبان سال سوم راهنمايي پروين رضائي کامياران
10  اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به آراستگي و شادابي حياط و محوطه بازي و مطالعه بچه ها كمك كنم؟ مسعود عبدالملکي قروه
11 چگونه توانستم اختلال رفتاري دانش آموزم را در فعاليت هاي ورزشي كاهش دهم؟ آذر شهسواري قروه
12 چگونه دانش آموزان دبيرستان شهداي بهارلو را به شركت در مراسم آغازين تشويق نمودم؟ محمداسماعيل قربان پور قروه
13 چگونه ضعف دانش آموزان كلاس چند پايه ي روستاي ناظم آباد را در روخواني و روان خواني برطرف كردم. فاطمه خواجوند قروه
14 تاريخ وادبيات پيشينه ي ادب و فرهنگ ملت ايران ماريه اردلاني موچش
15 چگونه مي توانم رفتار بي نظمي را در دو نفر از دانش آموزان كاهش دهم؟ شهلا عبدالملكي قروه
16 چگونه توانستم اضطراب امتحاني دانش آموز پايه چهارم را از بين ببرم ؟ علي اوسط عزتي کراني
17 چگونه توانستم در مدارس چند پايه روستايي كارگاه فعاليت مكمل وفوق برنامه داير نمايم ؟ قاسم فرج الهي مجد کراني
18 چگونه توانستم درس انشاء را بهبود ببخشم؟ عليرضا سودمند کراني
19 درمان اضطراب امتحان دانش اموز جميله خادمي سقز
20 راه هاي بهبود افسردگي دريك دانش آموز فخريه بسطامي بيجار
21 چگونه توانستم ازطريق ارزشيابي مستمرميانگين نمرات ماهانه دانش آموزان را ارتقاء دهم؟ شمس الله عباسي سريش آباد
22 چگونه توانستم ميانگين قبولي دانش آموزان مركز آموزش از راه دور نور منطقه سريش آباد را در دروس نهايي سال سوم متوسطه افزايش دهم؟ فقيهه دهقان سريش آباد
23 چگونه توانستم دانش آموزان را به انجام تكاليف رياضي ترغيب نمايم ؟ صفيه مالكي قروه
24 بررسي علل ناسازگاري دانش آموز پايه سوم و كنترل نظم و انضباط در مدرسه طاهره ملابابائي کراني
25 چگونه توانستيم يك دانش آموز گوشه گير ميتلا به سندرم دان را به درس و زندگي اميدوار و علاقه مند كنيم ؟ فاطمه فرامرزي سريش آباد
26 چگونه توانستيم افت تحصيلي دانش آموزان سال اول و دوم دبيرستان را كاهش دهيم. ليلا فقيرزاده سريش آباد
27 چگونه توانستم تفاوت دو حرف«d» و«b»را به دانش آموزم بشناسانم . فرشته رضائي سريش آباد
28 اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات رفتاري دانش آموزان را در سرويس مدارس بهبود بخشم؟ ليلا حيدري سريش آباد
29 لكنت انتخابي ناشي از ترس و خجالت فرحناز معزي کامياران
30  اقدم پژوهی چگونه توانستم باايجادانگيزه وازرشيابي دانش آمو زان كلاس چندپايه را به مطالعه علاقه مندكنم حيدر حبيبي سريش آباد
31

چگونه توانستيم اقدام پژوهي را ، اقدام پژوهي نماييم؟ (راهكارهاي افزايش علاقه مندي همكاران به برنامه ي معلم پژوهنده)

فرزاد حسين پناهي موچش
32 افزايش يادگيري حروف الفباي انگليسي در دانش آموزان سال اول مدرسه راهنمايي الزهرا هيرو احمدي نيا دهگلان
33 چگونه توانستم با آموزش مهارتهاي مطالعه عملكرد دانش آموزانم را در درس روانشناسي بهبود بخشم؟ نينا گنجي سريش آباد
34 اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستيم دانش آموزان پيش دانشگاهي فاطميه سريش آباد را به نماز علاقمند كنيم کلثوم عربيان سريش آباد
35 چگونه توانستم ضعف املايي عباس را از بين ببرم. مجتبي ملاولي سريش آباد
36 راهي براي بهبود آموزش فعاليت هاي آزمايشگاهي به كمك آزمايشگاه مجازي در شاخه كاردانش كامياران مسعود معتمدي کامياران
37 تأثير«فرصت 1دقيقه اي»درهنگام امتحان حرفه وفن بر كاهش اضطراب دانش آموزان پايه دوم راهنمايي عفت شهرستان كامياران زعفران مرادي کامياران
38 بررسي عللل بي علاقگي دانش آموزان به درس زبان انگليسي سميرا مرادي فر کامياران
39 چگونه توانستم علاقه ي دانش آموزان دوم رياضي دبيرستان دخترانه ي شاهد را به درس شيمي (2) افزايش دهم ؟ شقايق پرتواندازان پور قروه
40 فعال سازي دانش آموزان در درس هنر جعفر احمدزاده کراني
41 چگونه توانستم مشكل اختلال گفتاري زهرا را بهبود بخشم . سيده عزيزه اجاق قروه
42 حل مشكل ناسازگاري در دانش آموز (ه-ر) انار مرادي کامياران
43 چگونه مدرسه ي راهنمايي عفت را شاداب سازيم؟ سعديه حيدري کامياران
44 چگونه مي توانيم دانش آموزان مدرسه ي پيش دانشگاهي را در فعاليت هاي مدرسه شريك سازيم ؟ فريده حيدري کامياران
45 چگونه توانستم با آموزش شيوه هاي تمركز دانش آموزانم را در فراگيري دروس ياري دهم. فردين نيكخواه سريش آباد
46 چگونه بااستفاده ازروش جامع آموزش قرآن كريم توانستم ضعف روخواني قرآن دانش آموزان سال دوم هنرستان كاردانش شبانه روزي نيمه ي شعبان رابرطرف نمايم؟ سارا قائمي قروه
47 چگونه مي توانم افت تحصيلي درس زبان و ادبيات فارسي دانش آموزان كلاسم را بهبود بخشم ؟ ليلا کمانگر قروه
48 ياددهي نظم درعمل به دانش آموزان عليرضا صادقي قروه
49 چگونه توانستيم رفتارونظم خانم الف دانش آموزپايه دوم راهنمايي قدس رابهبود بخشيم‏ بتول ميهمي سريش آباد
50 توانستم دانش آموز شلوغم رامسؤليت پذير كنم. مهين آوج بيجار
51 چگونه توانستم سبب فعال سازي كلاس علوم تجربي شوم؟ حجت الله عبدالملكي قروه
52 چگونه توانستم عملكرد تحصيلي و رفتاري يك دانش آموز پايه دوم با مشكل adhd را بهبود بخشم شوبو مالك سنندج ناحیه 2
53 چگونه توانستم دانش آموزان پايه چهارم و پنجم آموزشگاهم را به امر تحقيق و پزوهش ترغيب نمايم ليلان عبدالملکي قروه
54 چگونه ي توانيم دانش آموزان را به انتخاب رشته تحصيلي منا سب هدايت كنيم ؟ خديجه پرکار زيويه
55 چگونه مي توان به دانش آموز تيز هوش كمك كرد ؟ فاطمه قاسمي فر کراني
56 حل مشكل يادگيري دانش آموزان در درس جغرافياي سال اول راهنمايي بخش نواحي آب و هوايي ايران شيوا احمدي کراني
57 چگونه توانستيم زنگ هاي تفريح و ساعات بيكاري دانش آموزان را با نشاط كنيم؟ معصومه سميعي قروه
58 چگونه مي توانم مشكل كلي نگري دنيا را در املا حل كنم ؟ مهين غلامي کامياران
59 چگونه توانستم تفاوت هاي آموزش زبان انگليسي در موسسات زبان و مدارس را بيابم. بديعه ذكريائي موچش
60 ارائه راهكارهايي جهت افزايش تجارب يادگيري دانش آموزان آموزشگاه راهنمايي روستاي قجر در درس علوم تجربي در سال تحصيلي 89-88 عباس مبتدي ديواندره
61 فعال سازي دانش آموزان در درس پرورشي بنفشه كلهري کامياران
62 بررسي تاثير برنامه هاي مركز پيش دانشگاهي امير كبير در آماده سازي دانش آموزان جهت كنكور سراسري ارسلان خسروپور سنندج ناحیه 2
63 علل بي انگيزه بودن مريم در مدرسه و تاثير نظارت اوليا ءدانش اموز و مدرسه بر عملكرد او کژال شكيبا کلاترزان
64 چگونه مي توانم مسائل انضباطي دلنيا قاضي دانش آموز پايه سوم رابهبود ببخشم ؟ فرشته تابعي کامياران
65 موضوع: ايجاد انگيزه و افزايش علاقه در دانش آموزان در درس زبان فارسي سيده محبوبه سيدفاتحي بيجار
66 موضوع : فعال سازي و افزايش انگيزه ي دانش آموزان سال اول دبيرستان فاطميه ي 2 در درس فيزيك زهرا الونديان بيجار
67 عنوان اقدام پژوهي رفع اضطراب و نگراني دانش آموز سال سوم شعيب از شركت در جلسه امتحان تا او نيز بتواند مانند يك دانش آموز در جلسه امتحان حضور يابد. هادي محمديان سروآباد
68 چگونه توانستم بي دقتي و عدم تمركز و علاقه به انجام تكاليف را در كيميا رفع كنم ثروت هاشمي سقز
69

اقدام پژوهی دبیرستان تحولي در يادگيري زبان انگليسي

شراره سليماني کامياران
70 چگونه توانستم مهارت روخواني و روان خواني قرآن را در دانش آموزان پايه دوم خود تقويت كنم؟ کبري اعظمي نژاد سنندج ناحیه 2
71 چگونه مي توانم تفهيم "حركت شناسي "در فيزيك (2) را بهبود بخشم ؟ مهوش سهرابي سقز
72 از رشد تا رشد شهلا غلامي کامياران
73 چگونه مي توانيم دانش آموزان سال اوّل راهنمايي را در درس انشا فعّال و علاقه مند سازيم؟ نرگس اويسي سنندج ناحیه 2
74 چگونه مي توانم دانش آموزي را كه بر اثر مشكلات خانوادگي منزوي و دلسرد از درس و مدرسه شده است، كمك نمايم؟ سپيده صفاريان سنندج ناحیه 2
75 چگونه دانش آموز گوشه گير و منزوي مدرسه ام را به شاگردي با نشاط و اجتماعي تغيير داده ام؟ زهره اسدي قروه
76 بررسي راهبرد هاي افزايش انگيزه دانش آموزان يك كلاس پايه ي پنجم ابتدايي در منطقه كلاترزان به مطالعه ي مجلات رشد گلاله سعدپناه کلاترزان
77 درمان اختلالات املاءنويسي ولي مراديان کامياران
78 چگونه مي توانم تفهيم « انواع واكنش ها » در شيمي(3) را بهبود بخشم ؟ عطاالله سهرابي سقز
79 بررسي نارسايي هاي نظام ارزشيابي دوره متوسطه جمال قادرمزي دهگلان
80 چگونه از طريق نظام 5 اس ، توانستم آراستگي را در هنرستان كيميا ايجاد و حفظ نمايم؟ مهرانگيز آدمي سنندج ناحیه 1
81 چگونگي افزايش علاقه و انگيزه دانش آموزان به درس علوم تجربي با استفاده از امكانات كمك آموزشي و نرم افزارهاي آموزشي با رويكرد ساختن گرايي ابراهيم آتشكار سنندج ناحیه 2
82 درمان قرينه نويسي(مربوط به اختلال نوشتن ) ثريا سبحاني زاد مريوان
83 فعالسازي هنرجويان پايه دوم رشته مديريت و برنامه ريزي امور خانواده هنرستان كاردانش بعثت شهر دهگلان در بخش تئوري دروس مهارتي در سالتحصيلي 89-88 ليلا باباخاني دهگلان
84 چگونه توانستيم صندوق سبز مدرسه را فعال سازيم ؟ سيده منصوره بياتي قروه
85 چگونگي فعالسازي درس املا ناهيد حنيفي کراني
86 چگونه مي توانيم مشكل ضعف و عدم علاقه ي دانش آموزان دوم راهنمايي را در درس عربي برطرف كنيم؟ سيده سميه سجادي سروآباد
87 چگونه توانستم دانش آموزان پايه اول را نسبت به درس عربي علاقمند سازم ليلا ملاولي موچش
88

پروژه ي اقدام پژوهي

آمنه عبداللهي سقز
89 تاثيرپيگيري مداوم مسائل درسي واخلاقي فردي پايه دوم - كلاس 3 نسرين محمدي کامياران
90 چگونه با طراحي آموزشي يادگيري دانش اموز نابينا و ناشنوايم را تسهيل كردم آريا شهسواري سنندج ناحیه 2
91 ارائه ي راهكارهايي براي تقويت درس رياضي آرمان محمدي سماني موچش
92 فعال سازي دانش آموزان در امر تحقيق كردن در درس حرفه وفن مريم عظيمي سروآباد
93 چگونه توانستم كلاس علوم تجربي را به كلاس پوياتر ومفيدتري تبديل كنم سحر دانائي كويك موچش
94 معلم پژوهنده: اصلاح بد خطي و غلط نويسي يكي از دانش آموزان پايه ي چهارم مهناز منتشلو کلاترزان
95 بررسي علل عدم تمايل دانش آموزان عينكي به استفاده مستمر از آن آرزو شيرواني کامياران
96 چگونه ترس واضطراب دانش آموزان پايه اول ابتدايي رادردرس املا كاهش دهيم؟ عيسي قادري سروآباد
97 چگونه ميتوانم انگيزه تحصيلي دانشآموزان كلاسم را افزايش دهم؟ سيده زهرا موسوي جم قروه
98 چگونه توانستم دانش آموزان كلاسم را به املا علاقمند كنم ؟ هوشنگ بختيار قروه
99 تاثير يادگيري مشاركتي و فناوري اطلاعات درتدريس تعليمات ديني عدنان گويلي كيلانه سنندج ناحیه 1
100 چگونه وضعيت املاي شب بو محمدي دانش آموز پايه دوم راهنمايي را بهبود بخشم بتول ابراهيمي کامياران
101 كاهش افت تحصيلي پايه اول متوسطه در درس شيمي در دبيرستان زينبيه اکرم مرادي کراني
102 چگونه مي توانيم قلب ها را فرصت حضور دهيم مريم فاطمي ناير موچش
103 چگونه توانستم ميان دانش آموزان دخترمقطع متوسطه، كلاس (اول 1) و نماز پيوند برقرار كنم . آرا بهمني شايگان قروه
104 بررسي راههاي فعال سازي دانش آموزان سال دوم متوسطه در درس آمادگي دفاعي. عطاالله گنجي خضرلك ديواندره
105 آموزش مهارت برقراري ارتباط موثر به منظور افزايش رفتارهاي سازشي و كاهش تفاوت هاي داش آموز ديرآموز داراي نقص بينايي با ساير دانش آموزان رويا سليماني سنندج ناحیه 2
106 چگونه توانستم :اختلال جسماني كردن درد را با منشاء رواني در مينا درمان كنم ثريا مرادي موچش
107 چگونه مي توانم مشكل رفتاري دو نفر از دانش آموزان كلاس چهارم را رفع كنم؟ مژده سجادي دهگلان
108 چگونه ميتوانم نارسانويسي دانش آموزانم را بهبود بخشم؟ ليلا وكيلي قصريان موچش
109 استفاده از ماكت و بوم و فعاليتهاي غير درسي براي تفهيم و علاقه ي بيشتر دانش آموزان دوره ي متوسطه به در س دين و زندگي لیلا مجاور کامياران
110 «چگونه توانستيم در دانش آموزان سال اول راهنمايي عدالت جهت شركت در كلاسهاي جبراني رغبت ايجاد كنيم » فاطمه اله كرمي سريش آباد
111 چگونه توانستم بد خطي دانش اموز كلاسم را بهبود بخشم فرنگيس جعفري قروه
112 چگونه توانستم وضعيت تحصيلي دانش آموزانم را ارتقاء دهم؟ عليرضا قاسمي قروه
113 چگونه ميتوان درس قرآن پايه اول راهنمايي را جذاب تر كرد؟ زهرا ايرجي سقز
114 چگونه دانش آموز ( سينا ) پايه آمادگي را به كلاس و دبستان علاقه مند نمودم ثريا كريمي قروه
115 چگونه مشكل خواندن و نوشتن را در پايه پنجم مي توان بهبود بخشيد. ثريا کريمي سقز
116 چگونه توانستم يادگيري مفهوم "پايستگي انرژي" را دردانش آموزان سال اول دبيرستان بهبود ببخشم ؟ محمد مستوفي قروه
117 (( چگونه توانستم با استفاده از روش تدريس مشاركتي با بكارگيري فناوري اطلاعات وارتباطات دانش آموزان را به درس تاريخ علاقه مند سازم)) ماريا اردلان کامياران
118 چگونه بتوان از انشاء ونگارشي خوب بهره مند شد ؟ مولود يوسفي کامياران
119 ايجاد انگيزه و تقويت تلفظ صحيح لغات انگليسي هانيه پيري موچش
120 چگونه مي توانم بي علاقگي وافت تحصيلي دانش آموزان اول متوسطه رادردرس عربي برطرف سازم؟ روناک حسيني سروآباد
121 تاثيرتغذيه بربهبودعملكردجسماني دانش آموزان دختر پرستو باتماني کامياران
122 خلاقيت در درس ادبيات پايه دوم راهنمايي نقشین قرباني  
123 خلاقيت در درس ادبيات پايه دوم راهنمايي نقشین قرباني سقز
124 چگونه توانستم دانش آموزان دوره ي متوسطه را به مشاركت در تدريس تاريخ ادبيات ترغيب كنم اختر اخدر موچش
125 چگونه توانستم سطح نمرات وانگيزه دانش آموزان رادر درس تاريخ ادبيات افزايش دهم پرستو محمدي موچش
126 چگونه با ورزش و توجه ، ضعف تحصيلي سميه را برطرف كردم ؟ محمدامين مينائي زيويه
127 مدرسه ي شاد ودانش آموزان با انگيزه شريفه قيصر بيجار
128 چگونه توانستم مشاركت اولياء و دبيران آموزشگاه شهيد فهميده را در امور مربوط به تربيت دانش آموزان جهت حل پاره اي از مشكلات تربيتي آنان جلب كنم؟ جواد آقامحمدي ديواندره
129 چگونه توانستم افت تحصيلي هشت نفر از دانش آموزانم در پايه سوم راهنمايي در درس علوم تجربي را بهبود بخشم. سعيد صيادي ديواندره
130 بررسي علل ضعف دانش آموزان در درس انشاء حسيبه همت بلند مريوان
131 چگونه كلاسي شاد وفعال داشته باشيم ؟ نرگس بابايي سنندج ناحیه 2
132 چگونه مي توانم به دانش آموزانم مهارت مديريت زمان «بهره وري درست وبهينه از زمان »را آموزش دهم نميرا كاظمي سنندج ناحیه 1
133 راهكارهايي براي كاهش افت تحصيلي دانش آموزان پايه ي سوم راهنمايي قجر درامور آموزشي وپرورشي در سال تحصيلي 89-88 سيدفاروق شيخ احمدي ديواندره
134

چگونه مشكلات املايي و نگارش دانشآموزانم را برطرف نمودم؟

سميه اخگر سروآباد
135 چگونه توانستم مشكل وابستگي شديدعاطفي دانش آموزم «چنور» ( دانش آموزسال اول متوسطه )را به دبيررياضيش كاهش دهم اعظم باب الحوائجي موچش
136 چگونگي افزايش توجه و تمركز در دانشآموز بيشفعال(a.d.h.d) پايه ي دوم ابتدايي پريسا زحمتي حسيني سنندج ناحیه 2
137 تسهيل سازي نكات زباني و ادبي درس ادبيات فارسي صدري سجادي سروآباد
138 چگونه به يك دانش آموز الكن كمك كرديم ؟ تيمور عليخاني کامياران
139 بررسي راهكارهاي ايجاد انگيزه و اعتماد به نفس در دانشآموزان بزرگسال مجتمع بزرگسالان ايثارگران حضرت زينب (س) فاطمه سلمي فقيهي سنندج ناحیه 2
140 چگونه ضعف يا افت تحصيلي آموزشگاه را جبران نمودم رحيم يعقوبي سروآباد
141 چگونه توانستم دانشآموزانم را در درس هنر فعّال سازم لقمان علايي سقز
142 چگونه مي توان انگيزه دانش آموزان پسر را به فعاليتهاي عملي واحد پوشاك درس حرفه وفن افزايش داد؟ بهاره محمدي کلاترزان
143 افزايش اعتماد به نفس ناهيد صادقي فرد سروآباد
144 چگونه مي توانم اضطراب واسترس كنفرانس دادن را در بعضي از دانش آموزان كلاس كاهش دهم. شرمين شادكام سروآباد
145 دفتر نمره هاي كوچك براي معلمان كوچك حکيم رحيم زاده بانه
146 چگونه توانستم دانش آموزان سال سوم رشته ي حسابداري را بادرس رياضيات امور مالي آشتي دهم ناهيد بهمني موچش
147 چگونه توانستم شوراي معلمان آموزشگاه خويش را فعال سازم. شراره رحيمي کلاترزان
148 افزايش مديريت مشاركتي دراموراداري آموزش و پرورش ديواندره در سال تحصيلي 89/88 سيدفرهاد حسيني ديواندره
149 چگونه مي توانم علاقه ي دانش آموزان سال دوم راهنمايي مدرسه ي راهنمايي اسدآبادي را به درس عربي افزايش دهم؟ فرحناز بدرودياني سنندج ناحیه 1
150 راهكارهاي كاهش وابستگي عاطفي سه دانش آموز به خانواده در مدرسه شبانه روزي هدايت حسني کراني
151 چگونه مشكلات يادگيري درس رياضي دانش آموزانم در پايه ي پنجم ابتدايي روستاي بوريدر را حل كردم دلير قادري سروآباد
152 چگونگي ترغيب دانش آموزان پايه پنجم مدرسه ي نوربه كتاب خواني الهه محمدي کامياران
153 عامل اصلي ضعف تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي مولوي بشير کامياران
154 چگونه مي توانيم كلاس زبان فارسي اول متوسطه را پربارتر كنيم بهار خوشيني سروآباد
155 عنوان: اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي adhd در كودكان استثنايي فروغ حسيني سنندج ناحیه 2
156 « چگونه مي توانم علاقه دانش آموزان كلاس دوم تجربي را به درس زيست شناسي و آزمايشگاه (1) افزايش دهيم ؟» دلبر احمدي کامياران
157 چگونه توانستم دانش آموزان را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم سيدمحمد سيدشكري بيجار
158 چگونه توانستم ضعف دانش آموزان را در درس املا تقويت كنم؟ هادي پيره سروآباد
159 فعال سازي شوراي معلمان حيدرعلي كاظمي بيجار
160 كنترل نظم وانظباط در آموزشگاه محسن زارعي بيجار
161 راهكارهاي ارتقاي سلامت سازماني هنرستان كاردانش پويا ي بلبان آباد در سال تحصيلي 89-1388 بهرام محمدي دهگلان
162 فعال نمودن دانش آموزان در درس انشاء زيبا سهيلي دهگلان
163 رفع ناسازگاري يك دانش آموز هنرستان كار دانش سيدمحمدمعد ابراهيمي سروآباد
164 جگونه توانستم مشكل درس اجتماعي (جغرافيا)را برطرف كنم فروزان وفائي سنندج ناحیه 1
165 علل و راهكارهاي بدخطي دانش آموزان چيست؟ انور فرج زاده زيويه
166 ب اقدام پژوهی با موضوع هبود رابطه عاطفي برخي از همكاران و دانش آموزان شهلا اسدي سنندج ناحیه 1
167 ت اقدام پژوهی با موضوع غذيه درست همراه با سلامتي فرعه محمدي مريوان
168  اقدام پژوهی با موضوع چگونه نظام پيشنهادات را در كلاس چهارم ابتدايي اجرا نمودم. نشمين شريعتي سنندج ناحیه 2
169 ب اقدام پژوهی با موضوع ررسي و تقويت املاي فارسي اول ابتدايي در كلاس چند پايه ي آموزشگاه قهرآباد حومه منوچهر خياط سقز
170 چا قدام پژوهی با موضوع چگونه مي توانم توانايي دانش آموزا ن پايه ي اول در روستا را در حل مسائل خصوصا مسائل رياضي افزايش دهم؟ سيده فاطمه عبداللهي کلاترزان
171 راههاي فعالي سازي دانش آموزان روستاي ميانه در درس رياضي در سال تحصيلي 89- اقدام پژوهی با موضوع 88 اسعد مرادي کلاترزان
172

راههاي اقدام پژوهی با موضوع برطرف كردن مشكلات برخي از دانش آموزان در درس انشاء

خديجه مقني اصفهاني دهگلان
173 اقدام پژوهی با موضوع راهكارهايي براي افزايش انگيزه ي تحصيلي در دانش آموزان پايه ي دوم راهنمايي قجر نسبت به درس پرورشي در سال تحصيلي 89-88 نادر حسين پناهي دهگلان
174 اقدام پژوهی با موضوع همه به من مي گويند كودكي نا سازگارم چگونه مي توانم تعامل با ديگران و تعادل راواني خود را به دست آورم ؟ صادق سعيدي دهگلان
175 تاقدام پژوهی با موضوع اثير جزوه ي درسي بر يادگيري مطالب حسابداري شركتها زيبا شريفي کامياران
176 اقدام پژوهی با موضوع بررسي علل ناخن جويدن و راههاي كاهش و ترك آن شيدا مندمي مريوان
177 بررسي روش هاي پيشرفت دانش آموزان ضعيف در كلاس اقدام پژوهی با موضوع احمد اسدي کراني